wz
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
 
 
 
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
102 rocznica zbrodni popełnionych w Stonawie płk. Šnejdarkiem
102.výročí zločinů spáchaných ve Stonavě plk. Šnejdárkem

Czytaj
Čti
97.rocznica
95.rocznica
     Archiwum    
26.01.2021
Pochoduj, nebo zemři! Josef Šnejdárek - vrah z Těšínska.
Maszeruj lub skonaj!    Josef Šnejdárek - morderca na Zaolziu         
90.rocznica
Stonawa: 94 rocznica tragicznych wydarzeń
96.rocznica
98.rocznica
102. rocznica Narodowego Święta Niepodległości
102. výročí Dne nezávislosti
11.11.2020
99.rocznica
Film: "Odzyskanie Zaolzia przez Polskę - 2 października 1938 roku"
Film archiwalny: "Zaolzie powróciło do Polski"
100.rocznica
20.rocznica
101.rocznica
Alma Mater Studiorum
K.I.Gałczyński

       Nie jesteśmy by spożywać
       urok świata, ale po to,
       by go tworzyć i przetaczać
       przez czasy jak skałę złota
.