wz
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
 
 
 
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní část Těšínského knížectví
103 rocznica zbrodni popełnionych w Stonawie płk. Šnejdarkiem
103.výročí zločinů spáchaných ve Stonavě plk. Šnejdárkem

Czytaj
Čti
97.rocznica
95.rocznica
     Archiwum    
26.01.2022
Pochoduj, nebo zemři! Josef Šnejdárek - vrah z Těšínska.
Maszeruj lub skonaj!    Josef Sznajdarek - morderca na Zaolziu         
90.rocznica
Stonawa: 94 rocznica tragicznych wydarzeń
96.rocznica
98.rocznica
102. rocznica Narodowego Święta Niepodległości
102. výročí Dne nezávislosti
11.11.2020
99.rocznica
Film: "Odzyskanie Zaolzia przez Polskę - 2 października 1938 roku"
Film archiwalny: "Zaolzie powróciło do Polski"
100.rocznica
20.rocznica
101.rocznica
Alma Mater Studiorum
K.I.Gałczyński

       Nie jesteśmy by spożywać
       urok świata, ale po to,
       by go tworzyć i przetaczać
       przez czasy jak skałę złota
.
Historia Zolzia

28 lipca 1920 roku doszło do podziału Śląska Cieszyńskiego. W 100. rocznicę tego wydarzenia z historykami z obu stron Olzy podejmujemy trudny i złożony temat historii Zaolzia oraz staramy się rozwiązać zawiłości pogranicza polsko-czeskiego.

Audycja Polskiego Radia Katowice
Polska Kronika Filmowa nr 41/1990
Stosunki polsko – czeskie – film o fałszowanej dotychczas historii Zaolzia, regionu w którym spotykają się kultura czeska i polska. Zaglądamy m.in. do szkoły podstawowej w której prowadzi się zajęcia dydaktyczne w języku polskim.
Program miał premierę 10 października 1990 roku

Oglądaj
Legiony polskie na Śląsku Cieszyńskim

Film TVP POLONIA 10.11.2020
Co jsem prožil. Josef Šnejdárek - vrah z Těšínska
Co przeżyłem.  Josef Sznajdarek - morderca z Zaolzia
Helena Vondráčková & Marcin Miller BOYS - Dlouhá noc/Długa noc (Letnia Trasa TVP Świnoujście 2020)
102.rocznica
Ustawy o obywatelstwie Państwa Polskiego